youtube_J_En2_n

* B Pal ヒント *

4月(1) 4月(2)

5月(1) 5月(2)

6月(1) 6月(2)

8月(1) 8月(2)

9月(1) 9月(2)

10月(1) 10月(2)

11月(1) 11月(2)

12月(1) 12月(2)

1月

2月

 

* 文法 *

PROGRAM1-①文法      PROGRAM1-②文法      PROGRAM1-③文法      PROGRAM1まとめB

PROGRAM2-①文法      PROGRAM2-②文法      PROGRAM2-③文法      PROGRAM2まとめB

PROGRAM3-①文法      PROGRAM3-②文法      PROGRAM3-③文法      PROGRAM3まとめB

PROGRAM4-①文法      PROGRAM4-②文法      PROGRAM4-③文法      PROGRAM4まとめB

PROGRAM5-①文法      PROGRAM5-②文法      PROGRAM5-③文法      PROGRAM5まとめB

PROGRAM6-①文法      PROGRAM6-②文法(前半)      PROGRAM6-②文法(後半)

.      PROGRAM6-③文法      PROGRAM6まとめB

PROGRAM7-①文法      PROGRAM7-②文法      PROGRAM7-③文法(前半)

.      PROGRAM7-③文法(後半)      PROGRAM7まとめB

PROGRAM8-①文法      PROGRAM8-②文法      PROGRAM8-③文法      PROGRAM8まとめB

.

**村上市 本文解説

PROGRAM 5-① PROGRAM 5-② PROGRAM 5-③

PROGRAM 6 前半 PROGRAM 6 後半 Our Project 5

Reading2 

PROGRAM 7 前半 PROGRAM 7 後半

PROGRAM 8 前半 PROGRAM 8 後半

.

**胎内市 本文解説

Starter Lesson1 Get①~UseRead

p.66~67 p.68~69 

Lesson5 UseRead Lesson5 Write Lesson5 TakeAction

Lesson6 Get①~UseWrite Lesson6 TakeAction~Reading

Lesson7 Get①~UseRead Lesson 7 UseSpeak~UseWrite

Lesson 7 TakeAction~Project3

.

* 本文音声(村上市) *

中2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 

* 本文音声(胎内市)

中2 Lesson 3 Lesson4 

.

* リスニング *

リスニングはここをタップ